İnsan Kaynakları

 

IFS Otomasyon’un bütün faaliyetlerinin temelinde ‘Önce İnsan’ il­kesi yer alır. Bu ilkemiz kapsamında çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarını gözetilerek kurumsal değerlerin paylaşıldığı huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamının sağlanması en temel amaçlarımızdandır.Çalışanlarımızla ilişkilerimizde ırk, dil, din, cinsiyet, uyruk, politik ve fiziksel durum gözetmeksizin yasalara ve etik kurallara uygun hareket ederiz.IFS Otomasyon’un insan kaynakları politikası; doğru adayları işe almak, geliştirmek, performanslarını artırmak, ilerletmek ve kuruma bağlılığını sağlamaktır. Bu çerçevede aşağıdaki süreçler uygulanmaktadır.

Seçme Yerleştirme

Doğru işe, doğru adayı yerleştirmek. Şirket kültürüne uygun ve pozisyonun gerekliliklerini yerine getirebilecek olan adayları cezbetmek, seçmek ve en uygun pozisyona yerleştirmek.

Oryantasyon

İşe yeni başlayan çalışma arkadaşlarımıza IFS Otomasyon’a kolay uyum sağlamaları için işe alıştırma programı düzenlemek.

Eğitim

Çalışanların, işin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek.

Kariyer Planlama – Yedekleme

Çalışanların bulundukları yönetim kademesinde ve fonksiyonda performanslarını geliştirmelerini, şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri hazırlanmalarını sağlayacak kariyer planlarını oluşturmak, uygulamak ve değerlendirmek.

Performans Değerlendirme

Çalışanların yetkinlik, beceri ve performanslarını genel kriterler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirmek ve geliştirmek.

Ücret Yönetimi

Çalışanların yetkinliklerine, performanslarına ve yaptığı işin şirkete olan katkısı, zorluk derecesi, sorumluluk seviyesine göre adil bir ücret almasını sağlamak.

Motivasyon

​Çalışanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan, bütün çalışanları dengeli bir şekilde faydalandırmak suretiyle çalışan memnuniyetini artırmak.

Ödüllendirme

Çalışanların şirkete katkısını, başarısını ve yüksek performansını takdir edip ödüllendirmek.