I-SEC Politikası

 

 

IFS Otomasyon A.Ş. İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre (İSEÇ) sorumlulukları, işimizi yapmak için kullandığımız yolun bir parçasıdır. İSEÇ ile ilgili konu ve sorunların başarı ile yönetilmesi iş stratejilerimizin olmazsa olmaz bir unsurudur. Bu politikanın uygulanmasını izleyerek ve teşvik ederek, hem çevrenin hem de çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve genel olarak toplumun korunmasını yardımcı oluyoruz.
IFS A.Ş. en son teknolojiyi kullanarak gerçekleştirdiği hizmetlerini if sağlık, emniyet ve çevre konularında akaryakıt sektöründe bir öncü olmayı amaçlamakta ve arzulamaktadır. Bu nedenledir ki; ilgili kanun ve yönetmeliklere kesinlikle uymakta ve güncelliğini takip etmektedir.
Hedefimiz; faaliyetlerimizin çevreye etkilerini asgari düzeye indirmek, iş kazası ve meslek hastalıkları yoluyla etkilenebilecek olan çalışanlarımız, müşterilerimiz, içinde yaşadığımız toplum ve genel olarak herkesin görebileceği zararları önlemektir. Faaliyetlerimizi, yangınların önlenmesi ve olası mal hasarları ve çevre kazaları, hasarların kontrol altına alınmasını sağlayan bir tarzda yürütüyoruz.

Çalışanlarımıza gerekli ortam ve eğitimi sağlayarak, onların motivasyonunun, yetkilendirmelerinin ve yaratıcılıklarının ortaya çıkarılmasını, teknolojinin takip edilmesi ve güncelleştirilmesi ile süreçlerimizin verimliliğinin artırılmasını sağlar. Yönetim sistemimizin ve müşterilerimizin şartlarına uymayı ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesini, bu çerçevede gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

En yüksek kalitede sunmuş olduğumuz hizmetlerimizi toplam müşteri tatmini hedefine ulaşmak gayesiyle, kalitemizi verimliliğimizi artırarak, hizmet zincirimizi kontrol altında tutarak uyguladığımız süreçlerimizin performansını bütün sahalarda izleyerek ve takip ederek rekabet gücümüzü de artırıyoruz.
Bütün çalışanlarımız için emniyetli çalışma ortamları oluşturmak ve yaratmak gayesiyle risk önleyici tedbirler alarak proaktif yaklaşımla çalışmaya devam edeceğiz ve tüm çalışanlarımız için kesintisiz emniyet eğitimleri vermek ve uygulamaktan, programın tüm yönleri ve aşamaları ile ilgili görev sorumlulukları dağıtmaktan, geliştirme ihtiyacı bulunan alanları tespit etmek amacıyla programı sürekli izlemekten, gözden geçirmekten ve bütün olayları detaylı incelemekten sorumlu olacağız. Vakalardan ders çıkaracağız ve bu dersleri çalışanlarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve diğer kuruluşlar ile paylaşacağız.
Faaliyetlerimiz sonucu doğal kaynakların kullanıldığı bilincini şirket içerisinde artıracağız. Atık ları, emisyon ve deşarjları azaltarak ve enerjiyi verimli bir biçimde kullanarak faaliyetlerimizin çevre ve sağlıkla ilgili etkilerini kontrol altında tutmaya devam edeceğiz.

Kuruluşumuzun istisnasız tüm üyeleri, bu şartlara bağlı kalarak ve daima müşteri ve tedarikçilerimizle işbirliği içinde, tüm süreçlerimizi en iyi şekilde yönetmeyi ve gerçekleştirmeyi hedeflerler. Bu amaçlarla kurduğumuz kalite, çevre, güvenlik ve sağlık yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve bu politikanın toplum erişimine açık olacağını taahhüt ederiz.