IFS İstasyon Otomasyon Sistemi; istasyonun tüm kontrolünü ve idaresini sağlayan entegre bir sistemdir.

• Akaryakıt Tanker Otomasyon Modülü (Sayaçlı) • ADR’li Tanker Otomasyon Modülü (Corolious) • LPG Tanker (Corolious) Modülü •Tanker Uydu Takip Modülü •Kamera Modülü

– Kapı Kontrol Sistemi – Kantar Entegrasyon Modülü – Peron Dolum Kontrol Modülü – Tank Kontrol Modülü – ERP,SAP ve WEB Entegrasyon Modülü – Antrepo WEB Takip Modülü – Lojistik Yönetim Sistemi – Motor Kontrol ve Yangın Söndürme Sistemi – Rafineri ve Deniz Hatları Skit Otomasyonu

Petrol şirketlerinin merkez ofislerinden dolum tesisi, istasyon, tanker, taşıt tanıma sistemlerinden herhangi birini veya hepsini entegre olarak takip edilmesini sağlayan çok fonksiyonlu bir merkezi kontrol ve raporlama yazılımıdır.

Kargo Yönetim Sistetemi Ambar Yönetim Sistemi Personel ve Araç Takip Sistemi